söndag 2 maj 2010

Ny plan!

Nu har jag fått en ny idé. Jag ska bygga ett par högtalare!

Tanken är ett två vägs system som kommer att bestå av ett mellan/bas - element och en diskant. Dessa element har jag handlat på fynda.se Och är av märket Proson. Datablad med uppmätta parametrar finns på hemsidan. Men jag hade tänkt att försöka mäta på dem själv också för att vara på den säkra sidan!

Jag kommer att bygga filter till dessa med hjälp av spolar och kondensatorer. Om det blir aktiva filter eller passiva har jag inte bestämt mig för än. Fördelen med aktiva filter är att jag slipper spolar som kan vara ganska stora och bökiga. Dem kommer att verka på linje-nivå dvs. det kommer bli mycket finare frekvens justeringar. Nackdelen är att det kommer bli lite dyrare. Och jag kommer att behöva förstärkare efter som förstärker signalen.

Om jag bygger passiva filter så kommer det bli enklare och jag slipper göra förstärkare till. Det jag behöver då är två filter ett högpass som går till diskanten. Och ett lågpass till mellan/ basen. Det kommer att behövas göras lite andra justeringar som att jämna ut impedans kurvan för de högre frekvenserna med hjälp av en så kallad konjugat- länk. Jag kommer också kolla på vilka frekvenser jag ska ha som gränser där filtrerna skär av högre respektive lägre frekvenser.

Det sista men inte minst viktigaste är ju lådorna som också ska konstrueras. Idéer på det behöver jag tänka ut senare.

onsdag 14 april 2010

Plan

Som med alla projekt måste jag ha ett mål. Mitt mål med det här projektet är att skapa ett mid interface till trummor för att skicka midisignaler till datorn. Med hjälp av arduino kortet kan jag konvertera en analog signal till en digital och sända det ut på midi bussen som sedan går till datorns ljudkort. Ljudkortet tolkar signalen och datorn kan sedan spela upp den. Jag tänkte illustrera detta i en figur:

tisdag 13 april 2010

Ny termin, nytt projekt

Förra terminen blev det ett arbete om trummickning. Jag testade olika mikrofoner och kom fram till en lämplig placering för de olika mikrofonerna. Det var ett nyttigt projekt och jag fick ut mycket av det.

Nu är det ny termin och ett nytt projekt. Den här gången hade jag tänkt att gräva ner mig i området midi triggers. Jag har tidigare haft en liten dröm om att bygga ett digitalt trumset, för att göra detta behöver jag förstå ämnet miditrigger. Jag vet att man ganska enkelt kan lösa detta med Arduino kortet som jag redan äger. Arduinon har 14 digitala ingångar respektive 6 stycken analoga. Med de kan man ansluta potentiometrar och piezo element för att sedan i programmet konvertera dem till en lämplig midi signal som man vill ha. För att sätta mig in i det här området lite mera behöver jag lära mig mera om midi.

Midi är en seriell databus som kan skicka 8-bitars koder på 16 olika kanaler. Den förste som introducerade Midi var en man vid namn Dave Smith 1981 medlem av AES(Audio engineering society). Med midi kan man alltså skicka signaler som kan tolkas av exempelvis ett DAW-program i datorn eller en extern syntheseizer.
Ett exempel på en midi kod som skickar ett mitten C ser ut på följande vis:
status byte data byte data byte
10010100 00111100 01111111

De första fyra bitarna i status biten betyder att noten är på (note on) de nästa fyra är vilken kanal meddelandet skickas på alltså 1 till och med 16. Den första databiten motsvarar notvärde medan den andra är hur hårt anslag som noten spelas. Meddelandet spelas ända till ett note off värde skickas. under åren har det utvecklats en standard för midi meddelanden för att göra det enklare för programmen/syntharna och alla andra saker som kan spela midi. Standarden heter General Midi.

Denna informationen hittade jag på:
http://www.indiana.edu/~emusic/etext/MIDI/chapter3_MIDI6.shtml