onsdag 14 april 2010

Plan

Som med alla projekt måste jag ha ett mål. Mitt mål med det här projektet är att skapa ett mid interface till trummor för att skicka midisignaler till datorn. Med hjälp av arduino kortet kan jag konvertera en analog signal till en digital och sända det ut på midi bussen som sedan går till datorns ljudkort. Ljudkortet tolkar signalen och datorn kan sedan spela upp den. Jag tänkte illustrera detta i en figur:

tisdag 13 april 2010

Ny termin, nytt projekt

Förra terminen blev det ett arbete om trummickning. Jag testade olika mikrofoner och kom fram till en lämplig placering för de olika mikrofonerna. Det var ett nyttigt projekt och jag fick ut mycket av det.

Nu är det ny termin och ett nytt projekt. Den här gången hade jag tänkt att gräva ner mig i området midi triggers. Jag har tidigare haft en liten dröm om att bygga ett digitalt trumset, för att göra detta behöver jag förstå ämnet miditrigger. Jag vet att man ganska enkelt kan lösa detta med Arduino kortet som jag redan äger. Arduinon har 14 digitala ingångar respektive 6 stycken analoga. Med de kan man ansluta potentiometrar och piezo element för att sedan i programmet konvertera dem till en lämplig midi signal som man vill ha. För att sätta mig in i det här området lite mera behöver jag lära mig mera om midi.

Midi är en seriell databus som kan skicka 8-bitars koder på 16 olika kanaler. Den förste som introducerade Midi var en man vid namn Dave Smith 1981 medlem av AES(Audio engineering society). Med midi kan man alltså skicka signaler som kan tolkas av exempelvis ett DAW-program i datorn eller en extern syntheseizer.
Ett exempel på en midi kod som skickar ett mitten C ser ut på följande vis:
status byte data byte data byte
10010100 00111100 01111111

De första fyra bitarna i status biten betyder att noten är på (note on) de nästa fyra är vilken kanal meddelandet skickas på alltså 1 till och med 16. Den första databiten motsvarar notvärde medan den andra är hur hårt anslag som noten spelas. Meddelandet spelas ända till ett note off värde skickas. under åren har det utvecklats en standard för midi meddelanden för att göra det enklare för programmen/syntharna och alla andra saker som kan spela midi. Standarden heter General Midi.

Denna informationen hittade jag på:
http://www.indiana.edu/~emusic/etext/MIDI/chapter3_MIDI6.shtml