söndag 15 november 2009

Intressant artikel

Jag hittade en intressant artikel om hur man mickar upp ett trumset med endast två overhead mikrofoner. I den förklarades att man med hjälp av ett snöre eller två trumpinnar mäter man ut avståndet mellan de båda mikrofonerna och virveltrumman och bastrumman. Avståndet ska vara lika och på så sätt undviker man fasproblemen. Det finns även en video som förtydligar det hela.

http://www.hometracked.com/2007/05/12/recorderman-overhead-drum-mic-technique/

Projektarbete

Jag har ett projektarbete i ljudsättning 30 hp som ska vara klart i Januari månad exakta datum kommer presenteras nedan. Jag har funderat på ett par olika ämnen, allt från att göra en film till att undersöka uppmikning av något instrument. Eftersom mitt huvudinstrument är trummor och filmen verkar bli uppskjuten tills nästa termin får det bli att undersöka uppmikning av trummor. Arbetet ska ha en frågeställning. Efter att ha läst lite olika artiklar om det på internet och på forumet vi har i First class på skolan har jag kommit fram till en frågeställning som lyder:

Hur kan man få så bra ljud som möjligt med begränsat antal mikrofoner på ett trumset?

Jag tänker diskutera och jämföra några olika mikrofontekniker för att sedan dra en slutsats av vad jag själv kommit fram till.